קורנית דיגיטל //

                                  Experience center New Jersey

תכנון קונספט למרכז הדגמות למבקרים, כולל מסע חוויית לקוח, במות תצוגה, תכנון נגרות ומסגרות עבור סטנדים למוצרים, קירות אומנות ייחודיים ואלמנטים מודפסים בגרפיקה מותאמת אישית.

צילום: הדר דולן

© 2018 by Reflectura Maayan Ashkenazy. Proudly created with Wix.com