הבית של דורון סיני// תל-אביב

תמונות מלאות בקרוב...

דירה של 60 מ"ר בצפון תל-אביב.

תמונות מתוך התהליך.

4.png