top of page
Search
  • Writer's pictureMaayan Ashkenazy

ככה זה מסדרונות...

Updated: Dec 13, 2021

לשבת בבית ולשמוע פתאום⁠

בכביש בחוץ איזה אופנוע טס,⁠

מרעיד את הרחוב⁠

ונעלם תוך שנייה⁠.⁠

והשקט חזר.⁠

לעמוד ברמזור לחכות⁠

ובינתיים לרפרף במראה,⁠

כשפתאום לידך רועם איזה⁠

רכב של מתלהבים עם אגזוז מוגזם⁠

ולרגע את מתעצבנת⁠

ולרגע את נרגשת מעט...⁠

וגם הוא נעלם כלא היה שנייה אחרי.⁠

ככה זה מסדרונות.⁠

את עוברת בהם, בלי שום כוונה⁠

להתייחס למה שקורה בהם,⁠

רק רוצה להגיע לצד השני,⁠

בשקט.⁠

אבל זה בדיוק המקום שבו⁠

לא תצפי להתרגש,⁠

לא תצפי שמשהו יקרה שילהיב אותך.⁠

ולכן דווקא שם זה אפשרי.⁠

להציף את המסדרון במשב רוח רענן⁠

שלא יעמיס מדי על הבית⁠

כי לא רואים אותו משאר החללים,⁠

ולא יעמיס מדי עלייך כי עוד רגע⁠

כבר תהיי מעבר לו.⁠

אז זרקו איזה טפט מגניב על הקיר,⁠

קצת אמנות או אביזרים,⁠

והכי חשוב תאורה יפה.⁠

בתחילת המסדרון ובסופו,⁠

כולל מחלפים משני הצדדים.⁠

#עיצובהבית

#רפלקטורהטיפ

#רפלקטורה

#כלהסודותשלרפלקטורה

#יחסזהכלהסיפור

#פגישתייעוץמעמיקהלעיצובהבית

#כלהסודותשלרפלקטורה

#יחסזהכלהסיפור


#reflectura

#designmatters

#reflecturatip

#inspiration

#il_instagram

#interiorlovers

#interiordetails

#interiordesire⁠⁠

#interiordecor

4 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page