top of page
Search
  • Writer's pictureMaayan Ashkenazy

לראות את האור...


לא תמיד הכל מושלם.⁠ לפעמים אפילו קורה ששבור.⁠ ⁠ הפעם מראה לכם תמונות מאחורי הקלעים ⁠ במהלך התקנת תאורה⁠ בבית שסיימתי לשפץ בסלעית⁠ ללקוחות לא מושלמים הכי מושלמים⁠ שיכולים להיות לי.⁠ אז הנה סיפור קטן על משהו מעצבן:⁠ גוף תאורה שהזמנו לאי במטבח⁠ הגיע שבור. ואין עוד אחד כזה.⁠ מה תעשו? שאני אוותר?!⁠ ⁠ לפעמים עדיף שבור ומתוקן⁠ על פני להתעצבן, לצעוק, להחליף,⁠ לבזבז זמן, לטרטר אנשים,⁠ לפזר אנרגיות שליליות,⁠ וסתם להישאר מתוסכלים.⁠ כן, בפרויקט שיפוץ זה נדיר שאין אף בעיה.⁠ ואני מציעה לכם לקחת את זה מראש בחשבון.⁠ לא כי מישהו מנסה לדפוק אתכם,⁠ לא כי אתם תמימים,⁠ לא כי עבדו עליכם...⁠ פשוט כי דברים קורים.⁠ עכשיו צריך להחליט מה עושים איתם.⁠ ⁠ ואני - אם אני אוהבת משהו ממש ⁠ הוא יקבל את מלוא תשומת הלב שלי⁠ הטיפול והאהבה⁠ כדי להישאר בשימוש ולמלא את ייעודו.⁠ קצת כלי עבודה, קצת דבק ועדינות,⁠ ויהי אור.⁠ הלקוחות שלי התלהבו ושמחו שלא ויתרנו ⁠ והספק שלי עף עליי שלא החזרתי.⁠ זה חיוביות כמו שאני מאמינה בה.⁠
#רפלקטורה#רפלקטורהטיפ#יחסזהכלהסיפור#ישמאין#חיוביות#לקוחותמרוצים#עיצובפנים

#reflectura⁠ #bebold⁠ #designmatters
7 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page