top of page
Search
  • Writer's pictureMaayan Ashkenazy

על מקומות נכונים והרגלים

Updated: Dec 13, 2021

פעם היה כאן דייסון ליד המיטה.⁠⠀

אמיתי...⁠⠀

דייסון חתיך, על כל חלקיו,⁠⠀

מונח קרוב למיטה שאף אחד ⁠⠀

לא ייגע לו חלילה בכלי המחמד שלו //⁠⠀

⁠⠀

כל אחד ומה שחשוב לו,⁠⠀

כל אחד וההרגלים שלו,⁠⠀

לכל אחד מאיתנו השריטות שלו.⁠⠀

⁠⠀

והדייסון היה חשוב לו.⁠⠀

על כל חלקיו.⁠⠀

וכדי לפנות מקום ואוויר ליד המיטה,⁠⠀

כל מה שהיה צריך זה למצוא⁠⠀

לו מקום הגיוני⁠⠀

(לדייסון, לא לו..)⁠⠀

שגם יתאים להרגלים שלו,⁠⠀

וגם יהיה מספיק מוסתר,⁠⠀

וגם מספיק נגיש,⁠⠀

וגם שיהיה מקום לכל החלקים.⁠⠀

⁠⠀

ואחרי שזה קרה,⁠⠀

פתאום הוא גילה שיש דבר כזה שולחן⁠⠀

לצד המיטה ואפשר להניח שם דברים,⁠⠀

הוספנו גם מנורות קריאה⁠⠀

וכריות נעימות,⁠⠀

וילונות שהם חשבו שלעולם לא ⁠⠀

יהיו בחדר ומהרגע שנוספו⁠⠀

נדמה כי היו שם תמיד //⁠⠀

⁠⠀

ארגון הבית בצורה נכונה⁠⠀

מאפשר גם לעצב תשתית⁠⠀

יפה ונעימה לחיים שלנו,⁠⠀

וגם משאיר יותר מקום לעבור ליד המיטה 😉⁠⠀


לפני:


אחרי:


#רפלקטורהטיפ

#רפלקטורה

#כלהסודותשלרפלקטורה

#יחסזהכלהסיפור

#פגישתייעוץמעמיקהלעיצובהבית

#כלהסודותשלרפלקטורה

#עיצובתאורהלבית

#יחסזהכלהסיפור

#עיצובהבית

#reflectura

#designmatters

#reflecturatip

#inspiration

#il_instagram

#interiorlovers

#interiordetails

#interiordesire⁠⁠

#interiordecor

#edge

#edgedesign

#homedesign

#whatwedesigndesignsusback

#spacedesign

#designideas

6 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page