Search
  • Maayan Ashkenazy

הכלה

הספרים שלכם, הפריטים הישנים שאספת גם אם קצת בלויים.

האם יש להם יכולת להכיל את מי שאת, את מי שאתה, מי שאתם כמשפחה?

הדפים של הספר שקיבלת מהחברה מעוררים בך צחוק או מתח?

המשקפת שסבא השאיר לך, השעון שהבאת מאיזה שוק, המכונית הקטנה שהילד בחר בטיול, התמונה ששם כבר שנים... הם לא רק צוברים אבק.

הם מכילים את כל עולמך.

לא מגיע להם מקום שיכיל אותם חזרה?


#עיצובהבית

#רפלקטורהטיפ

#רפלקטורה

#כלהסודותשלרפלקטורה

#יחסזהכלהסיפור

#פגישתייעוץמעמיקהלעיצובהבית

#כלהסודותשלרפלקטורה

#עיצובתאורהלבית

#יחסזהכלהסיפור


#reflectura

#designmatters

#reflecturatip

#inspiration

#il_instagram

#interiorlovers

#interiordetails

#interiordesire⁠⁠

#interiordecor

#edge

#edgedesign

#homedesign⁠⁠

#spacedesign

#designideas

#renovation

#interiordecor⁠ ⁠

#edge

#edgedesign

#homedesign

#whatwedesigndesignsusback

#spacedesign

1 view0 comments

Recent Posts

See All